Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

 

     

OGŁOSZENIE !!!

 

Szanowni Rodzice, Prawni opiekunowie

 

         W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia            w odniesieniu do działalności przedszkoli. Przepisy ustawy Prawo Oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

 

                                                                                                                               Dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2019-08-15 13:09:23
Data edycji: 2019-08-30 19:40:15
Ilość wyświetleń: 832

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej