Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Program Patriotyczno - Obywatelski

Program Patriotyczno - Obywatelski

W bieżącym roku szkolnym w PM nr 2 „Pod Topolą” realizowany jest Program Patriotyczno-Obywatelski . W ramach tych działań wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w różnych przedsięwzięciach według ustalonego harmonogramu działań.

W listopadzie odbył się uroczysty apel, poświęcony Odzyskaniu Niepodległości, podczas którego dzieci wierszem, piosenką i tańcem zaprezentowały symbole narodowe, przedstawiły krótką historię powstania państwa polskiego oraz przypomniały katechizm polskiego dziecka w wierszu W. Bełzy „Kto ty jesteś…”. Nie zabrakło również treści związanych z naszym Barlinkiem. Uroczystość przygotowały dzieci 6- letnie z grypy „Biedronki” i dzieci 4-letnie „Leśna Gromada”. Po uroczystości odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” przez całą społeczność przedszkolną wraz z pracownikami. Przedszkole nasze otrzymało podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej D. Piontkowskiego za przystąpienie do akcji „Szkoła do hymnu” oraz „Szkoła Pamięta”.

W listopadzie i grudniu 8 grup przedszkolnych uczestniczyło w wycieczkach na Komisariat Policji. Tam starszy sierżant Lucyna Kosyl zapoznała dzieci ze specyfiką pracy policjanta, zaprezentowała sprzęt policyjny, przypomniała numery telefonów alarmowych oraz oprowadziła po pomieszczeniach komisariatu, przedstawiając różne stanowiska zajmowane przez pracowników policji. Atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do radiowozu. Na zakończenie dzieci poczęstowane zostały lizakami.

05 lutego w naszym przedszkolu odbyło się kolejne spotkanie z panią starszy sierżant Lucyną Kosyl, która przeprowadziła zajęcia, dotyczące bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.

Następnym działaniem, wynikającym z realizowanego programu była wizyta w Ratuszu. Gościł nas w swoim gabinecie pan Burmistrz D. Zieliński oraz z-ca K. Paszek. Dzieci zwiedziły Referat Oświaty, Urząd Stanu Cywilnego oraz miejsce pracy barlineckich radnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dzieci zostały obdarowane słodyczami i drobnymi upominkami.

Dwukrotnie gościliśmy w Muzeum Regionalnym w Barlinku. Podczas pierwszej wizyty we wrześniu, dzieci utrwaliły wiedzę z historii powstania naszego miasta, przybliżono im sylwetki zasłużonych mieszkańców Barlinka.( B.Bagińskiego, R.Kaszczyc, Cz.Paśnika) 25.01. przypadła 742 rocznica otrzymania przez Barlinek praw miejskich i właśnie z tej okazji odbyła się kolejna wizyta. Nasze dzieci uczestniczyły w Lekcji Muzealnej, poświęconej założycielowi Barlinka, poznały legendę R. Kaszczyc „Rycerz Toyte”. Pani W.Skierska zapoznała dzieci z definicją słowa legenda, a następnie w ciekawy sposób opowiedziała treść

legendy. Dzieci miały możliwość odegrania poszczególnych scenek z przygotowanymi rekwizytami .

Podsumowując, wszystkie nasze zaplanowane działania w I semestrze, które odbyły się poza przedszkolem, zostały zrealizowane dzięki współpracy z barlineckimi instytucjami :

  • Komisariat Policji – Starszy sierżant Lucyna Kosyl,

  • Urząd Miejski –p. M.Walaszczyk,

  • Muzeum Regionalne –p. W. Skierska.

Dziękujemy za współpracę

Nauczycielki z PM nr2 „Pod Topolą” w Barlinku

Data dodania: 2020-02-18 14:05:57
Data edycji: 2020-02-18 14:11:05
Ilość wyświetleń: 239

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej